Всеукраїнська асоціація пластичних
реконструктивних і естетичних хірургів

Для авторів

Умови оформлення авторського оригіналу, що подається до публікації

Редакція журналу «Пластична, реконструктивна і естетична хірургія» звертає увагу авторів на необхідність дотримання наступних правил.

1. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

2. Авторський оригінал подасться в двох примірниках:
– тексту (стаття — до 9 с.; огляд, проблемна стаття — до 12с.; коротка інформація — до 3 с.).
– таблиць, малюнків, графіків, фотографій (до 20 шт.) з додаванням електронних копій (див. нижче);
– списку цитованої літератури (загальна кількість не повинна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають бути не менш ніж п’ятирічної давності);
– резюме, яке повинно містити назву статті, прізвища та ініціали авторів, текст обсягом, не більшим 0,5с.

3. Стаття має бути чітко структурована і містити наступні обов’язкові розділи:
– актуальність проблеми:
– ціль роботи;
– задачі роботи;
– матеріал і методи дослідження:
– результати дослідження і їхнє обговорення;
– висновки;
– список використаної літератури;
– 3 резюме — українською, англійською і російською мовами.

4. Стаття повинна бути ретельно відредагована і вивірена автором. Усі літерні позначення й абревіатури повинні бути пояснені в тексті.

5. На першій сторінці зазначають:
1) назву статті;
2) прізвища та ініціали авторів;
3) назву установи, де працюють автори, місто, країну (для іноземців) вказуються цілком без абревіатур і скорочень;
4) ключові слова — від 5 до 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті. На останній сторінці тексту вмішують: 1) власноручні підписи всіх авторів; 2) печатку та підпис відповідальної особи установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім’я та пo-батькові, поштову адресу, номери телефонів (службовий та домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися.

6. Стаття повинна супроводжуватися копією на диску (CD або DVD), а також рефератом статті на англійській мові обсягом від 1000 до 2000 друкованих знаків із пробілами. Матеріали приймаються тільки на дисках, набрані в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою «Times New Roman», 10 пунктів, без службових символів усередині. Публікації, що містять таблиці, виконані за допомогою табулятора, розглядатися не будуть. Назви препаратів слід подавати з малої літери.

7. На фотографії чи малюнку (на звороті) ставиться номер, прізвище автора підписи і позначення, вказується верх і низ фотографії.

8. Підписи до малюнків обов’язкові і даються на окремому листі в порядку нумерації малюнків. У підписах до мікрофотографії указуються збільшення і метод забарвлення.

9. Таблиці повинні бути наочними, заголовки граф — відповідати їх змісту, цифри в таблицях — ретельно перевірені автором і відповідати цифрам у тексті.

10. Електронні копії кольорових малюнків і фотографій приймаються у форматі JPG, TIFF, PSD, PNG (роздільна здатність не менше 300 dpi); графіків та схем у форматі EPS, AI, WMF, EMF або CDR, окремо від тексту. Роздільна здатність чорнобілих зображень ТІFF, PSD, PNG та JPG має складати не менше 600 dpi.

11. Усі величини наводяться в одиницях СІ.

12. Список літератури оформлюється на окремих сторінках. Джерела подаються в алфавітному порядку (іноземні — окремо). Посилання в тексті зазначаються цифрами в календарних дужках (наприклад: [7]). Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініціали, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок наприклад: Дегтярева И. И. Панкреатит. — К.; Здоров’я, 1992. — 168 с.; Для статей із журналів та збірників — прізвище, ініціали, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або назва збірника, рік видання, том, номер, сторінки (початкова і остання), на яких вміщено статтю наприклад: Ивашкин В. Т., Минасян Г. А. Лечение хронического панкреатита // Рос. журн, гастроэнтерол., гепатол., колопрок тол, — 1996. — № 4. — С. 10-17.

13. Автори несуть відповідальність за наукове редагування поданого матеріалу, цитат та посилань, але редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторів в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом вищезгаданим вимогам.

14. Матеріали, що не відповідають наведеним стандартам публікацій у журналі, редакцією не розглядатимуться та не повертатимуться.

15. Диски, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріали, надіслані в редакцію, не повертаються.

Адреса редакції: Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів Вул. П. Запорожця, буд. 26 Київ 02125 Тел.: (044) 512-1516 e-mail: fetmplastic@gmail.com uapras@gmail.com

Рукопис направляти до редакції в електронному варіанті. Файл зі статтею представляти у форматі Microsoft Word (розширення *.doc, *.docx, *.rtf).

 

Знайти пластичного хірурга

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Действительный член
Сертифицированный член
Почетный член
banner
banner

Контакти

Адреса Асоціації:
04050 Київ, вул. Глибочицька, 32-Б, оф.164
Телефони:

Напишіть нам

   
Авторизація
*
*
Генерація паролю