Всеукраїнська асоціація пластичних
реконструктивних і естетичних хірургів

ПРЕЗИДІЯ

10 жовтня 2014 року на ІV з’їзді ВАПРЕХ була обрана Президія Асоціації в складі:

 1. Пінчук В.Д.
 2. Валіхновський Р.Л.
 3. Галич С.П.
 4. Денищук П.А.
 5. Жуков М.І.
 6. Кебуладзе І.М.
 7. Козинець Г.П.
 8. Колєсніков Є.Б.
 9. Компанієць О.А.
 10. Лисайчук Ю.С.
 11. Патлажан Г.І.
 12. Пахольчук М.М.
 13. Слєсаренко С.В.
 14. Тімен Г.Е.
 15. Фісталь Е.Я.
 16. Храпач В.В.

На засіданні Президії ВАПРЕХ 10 жовтня 2014 р. був обраний президент Асоціації – ПІНЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ і перший віце-президент – Цепколенко Володимир Олександрович.

На засіданні Президії ВАПРЕХ 11 листопада 2014. був затверджений Виконавчий директор – ТКАЧ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ і затверджено розподіл обов’язків між членами президії ВАПРЕХ.

На засіданні Президії ВАПРЕХ 14 січня 2015 року був виключений Фісталь Е. Я. з членів президії ВАПРЕХ, на вакантне місце члена президії був введений Різник А. Б.

На засіданні Президії ВАПРЕХ 22 квітня 2016. був виключений Жуков М. І. з членів президії ВАПРЕХ, на вакантне місце члена президії був введений Слюсарев І. Ю.

На засіданні Президії ВАПРЕХ 08 грудня 2017. були виключені Денищук П. А., Патлажан Г. І., Храпач В. В .. з членів президії ВАПРЕХ.

На засіданні Президії ВАПРЕХ 14 грудня 2018. були введені до складу Президії на вакантні місця Вішпінській І. М., Ткач О. С., Усов С. М .. Було задоволено заяву Цепколенко В. О. про вихід зі складу Президії. На вакантне місце був введений Кадочников С. В.

На засіданні Президії ВАПРЕХ 15 березня 2019 були внесені зміни до складу Президії: на посаду Першого віце-президента був обраний Компанієць О. А., на посаду Віце-президента з питань етики та експертизи – Усов С. М.. Було прийнято рішення вивести зі складу Президії Різника А. Б. за власним бажанням. На вакантне місце ввести Бадюл П. О..

Президент – Пінчук В.Д.
Обов’язки:
•  очолює Асоціацію та Президію;
•  очолює редакцію друкованого органу Асоціації – журналу «Пластична, реконструктивна і естетична хірургія»;
•  організовує виконання рішень З’їзду та здійснює загальне керівництво і координацію діяльності Президії та Виконавчого комітету Асоціації;
•  відкриває і закриває рахунки в банківських установах;
•  має право підпису фінансових документів як перша особа та є розпорядником коштів і майна Асоціації;
•  веде переговори і укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
•  видає довіреності на здійснення дій від імені Асоціації;
•  пропонує кандидатури Віце-президентів з членів Президії;
•  пропонує кандидатури Виконавчого комітету Асоціації та Виконавчого директора;
•  представляє Асоціацію в її стосунках з державними і громадськими організаціями;
•  ініціює скликання З’їзду.

Перший віце-президент – Компанієць О.А..
Обов’язки:
• голова Комісії по сертифікації;
• участь в роботі з поновленнялікарської спеціальності «Пластична хірургія»;
• перереєстрація членів Асоціації;
• проведення сертифікації членів Асоціації та медичних закладів, які працюють в галузі пластичної, реконструктивної і естетичної хірургії.
• організація проведення майстер-класів, конференцій та з’їздів;
• робота по залученню спонсорів.

Віце-президент з навчальної діяльності– Галич С.П.
Обов’язки:
• Голова Комісії з навчання;
• участь в роботі з поновлення лікарської спеціальності «Пластична хірургія»;
• удосконалення розробленої програми базисного навчання з пластичної, реконструктивної і естетичної хірургії;
• проведення навчальнихмайстер-класів, конференцій та з’їздів у координації з першим віце-президентом тавіце-президентом зі зв’язків з профільними товариствами.

Віце-президент з видавничої діяльності – Кебуладзе І.М. 
Обов’язки:
• Голова Видавничої комісії;
• забезпечення регулярного випуску друкованого органу Асоціації – журналу «Пластична, реконструктивна і естетична хірургія»;
• одержання тез доповідей, представлених на черговому науковому засіданні і їхня публікація;
• розміщення в журналі інформації, що випливає з навчальної і наукової програм асоціації.

Віце-президент зі зв’язків з органами влади – Валіхновський Р.Л.

Обов’язки:
•  Голова Статутної комісії;
•  організаційна робота з поновлення лікарської спеціальності «Пластична хірургія»;
•  вирішення питань поточної діяльності Асоціації з органами влади;
•  організація та контроль за юридичним супроводом діяльності Асоціації.

 

Віце-президент з питань етики та експертизи – Усов С.М.

Обов’язки:
•  Голова Комісії з етики та експертизи;
• стежити за дотриманням етики членами Асоціації в їх науковій і практичній діяльності;
• при виявленні фактів порушення етичних норм поведінки членом Асоціації виносити на обговорення Президії питання про виключення даної особи з членів Асоціації;
• розглядати звернення та скарги і готувати відповіді на них для затвердженняпрезидентом Асоціації;
• приймати участь в роботі комісій МОЗ України по розгляду скарг щодо якості виконання пластичних операцій.

 

ПІНЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
Президент Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ). Професор кафедри комбустіології й пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Директор приватної клініки «Київський міський центр пластичної мікрохірургії та естетичної медицини». Доктор медичних наук, хірург вищої категорії.
Трудова діяльність: В 1975 році закінчив Івано-Франківське медичне училище. З 1976 по 1982 рік навчання на факультеті підготовки лікарів Військово-медичної академії імені С. М. Кірова (Санкт-Петербург). З 1982 по 1986 рік служба в Збройних Силах на посаді військового лікаря. В 1986 — 1989 роках навчання в ад’юнктурі по хірургії Військово-медичної академії імені С. М. Кірова. З 1989 по 1993 рік викладач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Військово-медичної академії імені С. М. Кірова (Санкт-Петербург). З 1993 по 1999 рік доцент кафедри військової хірургії Української Військово-медичної академії (Київ). З 1994 по 2001 рік директор міського центру пластичної мікрохірургії й хірургії кисті Київської міської клінічної лікарні № 3. З 2001 по теперішній час директор приватної клініки «Київський міський центр пластичної мікрохірургії й естетичної медицини». З 1 вересня 2007 року по теперішній час доцент, професор кафедри комбустіології й пластичної хірургії Національної медичної академії після дипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ).
Галич Сергій Петрович
Керівник відділу відновної мікрохірургії та трансплантації тканин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. акад. О.О. Шалімова. Професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Член міжнародної організації пластичних естетичних хірургів (ISAPS). Доктор медичних наук, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки. Трудова діяльність: Закінчив Київський медичний інститут ім.акад. О.О. Богомольця у 1980 році (нині Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця). Працює з 1980 року у Київському інституті клінічної та експериментальної хірургії до теперішнього часу (нині Національний інститут хірургії та трансплантології ім. акад. О.О. Шалімова). З 1980 – 1983 – лікар-хірург. З 1983 – 1989 – молодший науковий співробітник відділу мікрохірургії та пластичної хірургії. З 1989 по 2001 рік – старший науковий співробітник того ж відділу. З 2001 – провідний науковий співробітник. З 2004 року по теперішній час – керівник відділу відновної мікрохірургії та трансплантації тканин. З 2007 року по теперішній час – доцент, професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.
Кебуладзе Іван Михайлович
Доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Старший науковий співробітник відділу хірургії НДІ Ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка. Головний лікар приватної медичної фірми «F et M» LTD, яка працює на базі 8-ї клінічної лікарні м. Києва. Член Бразильської Асоціації пластичних хірургів, прийнятий в 2005р. на 42 конгресі Бразилії. Кандидат медичних наук, хірург вищої категорії. Автор 92 наукових праць та 12 патентів. Трудова діяльність: В 1971 році закінчив лікувальний факультет КМІ. Після закінчення інституту працював хірургом у 8-ій та 7-ій клінічних лікарнях м. Києва. В 1974 році Кебуладзе І.М. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «хірургія». З 1980 року і по теперішній час працює в НДІ Ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка у відділі хірургії на посаді старшого наукового співробітника. З 1994 року є засновником і головним лікарем медичної фірми «F et M» LTD, яка працює на базі 8-ї клінічної лікарні м. Києва. З 2001р по теперішній час доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО.
Валіхновский Ростислав Любомирович
Засновник Інституту хірургії Valikhnovski Surgery Institute у Києві з 1998 року. Кандидат медичних наук, хірург вищої категорії. Заслужений лікар України. Автор 2 патентів и 6 наукових публікацій. Трудова діяльність: у 1996 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені академіка І. Я. Горбачевського, факультет лікувальна справа. З 1996 по 1998 проходив інтернатуру за спеціальністю «загальна хірургія» на базі Національного інституту хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова Академії медичних наук України. Стажувався за фахом «Інтенсивна терапія» в Ottawa Civic Hospital Оттаві (Канада), а також за фахом «Пластична та реконструктивна хірургія» у HFI Clinic у Toронто (Канада). З 2005-го по 2006 рік проходив навчання в Інституті загальної та невідкладної хірургії АМН України у Харкові. У 2008–2010 рр. обіймав посаду заступника керівника Державного управління справами Президента України, пізніше, у 2010–2012 рр. очолював управління медичного забезпечення з питань створення і впровадження системи «112» МНС України. З 2012 року керівник Інституту хірургії Valikhnovski Surgery Institute.
Бадюл Павло Олексійович
Доктор медичних наук, провідний пластичний хірург Центру термічної травми і пластичної хірургії, пластичний хірург «Клініка сімейної медицини», м Дніпро. Автор і співавтор понад 100 наукових публікацій, 6 авторських свідоцтв і патентів України. Член Американського товариства пластичних хірургів (ASPS), Всесвітнього товариства реконструктивної мікрохірургії (WSRM), Європейської асоціації лікування опіків (EBA), Всеукраїнської Асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (ВАПРЕХ). У 2001 році закінчив Дніпропетровську державну медичну академію, з 2001 по 2003 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» в Дніпропетровській державній медичній академії. З 2003 року по теперішній час працює лікарем комбустіологом в центрі термічної травми та пластичної хірургії, з 2010 року пластичний хірург «Клініка сімейної медицини», м Дніпро. З 2013 року асистент кафедри медицини катастроф і військової медицини ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». У 2014 році став стипендіатом Фонду пластичної хірургії США, проходив стажування в Інституті пластичної хірургії Університету Каліфорнії, м Ірвайн, США. У 2016 році стажування «сучасні методи онко-пластичної хірургії, реконструкція молочної залози, організація і менеджмент спеціалізованого відділу хірургії молочної залози» Sana Clinic, Дюссельдорф, Німеччина. У 2017 році стажування за реконструктивної мікрохірургії, Asan Medical Center, Сеул, Південна Корея.
Вишпінський Ігор Манолійович
Завідувач хірургічного відділення №2 Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні (відділення планової хірургії та хірургії вад розвитку). Кандидат медичних наук, дитячий хірург вищої категорії, дитячий пластично-реконструктивний хірург. Автор більше 20 наукових робіт, 6 патентів України. Член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ) з 2002 року, член асоціацій хірургів та дитячих хірургів України. Трудова діяльність: з 1980 по 1986 рік – навчання на педіатричному факультеті Чернівецького медінституту, 1986-87рр. інтернатура по дитячій хірургії на базі Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, де і працює по теперішній час. До 1990 року працював хірургом по наданню невідкладної допомоги, з 1990 року по 1995 рік торакальним хірургом, з 1995 по 2002 роки завідувачем хірургічного відділенням №2 та керівником центру хірургії вад розвитку, з 2002 по 2011 рр. пластично-реконструктивним хірургом ПП «Краса» та хірургом по наданню невідкладної допомоги, з 2011 року завідувач хірургічного відділенням №2. В 2013 році захистив кандидацьку дисертацію на тему « Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння в різному віці».
Кадочніков Сергій Валерієвич
Завідувач хірургічного відділення Інституту пластичної хірургії «Віртус», провідний пластичний хірург. Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії. Автор понад 15 наукових праць та 4 патентів України. Дійсний член Міжнародного товариства пластичних естетичних хірургів (ISAPS), сертифікований член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ), член правління Українського товариства
естетичної медицини (УТЕМ).
Трудова діяльність. Закінчив Одеський державний медичний університет (нині Одеський національний медичний університет). Далі проходив підготовку в клінічній ординатурі за спеціальністю «хірургія» в Одеському державному медичному університеті. З 2004 року та по теперішній час працює в Інституті пластичної хірургії Віртус, де пройшов шлях від пластичного хірурга, провідного пластичного хірурга до завідувача хірургічним відділенням. Поєднує роботу пластичного хірурга з роботою викладача.
Компанієць Олег Анатолієвич
Професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії. Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, отоларинголог вищої категорії.Автор 164 наукових публікацій, має 9 патентів на винаходи. Трудова діяльність: З 1978 по 1984 рік — навчання на факультеті підготовки лікарів Військово-медичної академії імені С. М. Кірова (м. Ленінград); В 1985 році — навчання в клінічній інтернатурі за спеціальністю «отоларингологія» (м. Рига); З 1989 по 1992 рік — навчання (з відзнакою та золотою медаллю) на лікувальному відділенні факультету керівного медичного складу Військово-медичної академії (м. Ленінград — Санкт-Петербург); З 1992 по 1999 роки — начальник отоларингологічного відділення Харківського військового гарнізонного госпіталю; З 1999 по 2002 роки — навчання в докторантурі по отоларингології Української військово-медичної академії; З 2002 року по теперішній — професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, полковник медичної служби СЗ України.
Козинець Георгій Павлович
Завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. Головний спеціаліст МОЗ України ГУОЗ та МЗ м. Києва зі спеціальності «Комбустіологія». Президент асоціації комбустіологів України. Член редакційних колегій ряду наукових видань, член Центральної атестаційної комісії МОЗ України, спеціалізованої Вченої Ради зі спеціальності «Хірургія». Доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки. Автор 270 наукових праць, з яких 5 монографій, 2 підручника, має 6 патентів України. Трудова діяльність: В 1973 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця. З 1973 по 1986 роки працював у відділенні опіків Київського НДІ гематології та переливання крові на посадах молодшого та старшого наукового співробітника. З 1986 року і по теперішній час працює в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика на посадах доцента, професора та завідувача кафедри.
Колесников Євгеній Борисович
Профессор кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії ім. П.Л. Шупика. Дійсний член Академій наук США (Вірджинії, Каліфорнії, Нью-Йорка). Дійсним членом Всесвітньої Федерації хірургів і Міжнародного Коледжу Хірургів (секція США). Член Асоціації післядипломного навчання Гарвардського Університету (США). Почесний член Кембриджського професійного регістру. Член Американської й Міжнародної федерацій хірургії ожиріння. Член Американської Академії косметичної хірургії. Член Американської асоціації метаболічної та бариатрічної хірургії. Член Міжнародної Асоціації пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії (IPRAS). Доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України. Автор 148 наукових праць (29 з них англійською мовою), 3 монографій, 14 авторських посвідчень на винаходи. Трудова діяльність: З 1970 по 1976 рік навчався на лікувальному факультеті Одеського державного медичного університету ім. Н.І. Пирогова. З 1977 по 1982 рік робота в Київському науково-дослідному інституті клінічної й експериментальної хірургії. З 1982 року працював старшим науковим співробітником, а потім з 1983 року асистентом кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту ім. О.О.. Богомольца. З травня 1996 року професор- консультант, а з лютого 1999 року по лютий 2000 року проректор по міжнародних зв’язках і професор кафедри хірургічних хвороб Київського медичного інституту УАНМ. З лютого 2000 року по січень 2002р. хірург, консультант, віце-президент Клініки академіка Земскова, президент міжнародного медичного українсько-американського центру INTERMED US- UА. З серпня 2000 по липень 2007 року лікар- хірург Центру хірургії ожиріння й косметичної корекції тіла у Вірджинії, США.
Лісайчук Юрій Сергійович
Професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор. Надає індивідуальні консультації з питань поліпшення зовнішнього вигляду. Виконує всі види реконструктивних і пластичних операцій. Доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Член редакційної колегії журналу “Пластична, реконструктивна і естетична хірургія”; дійсний член товариства пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів України та Росії; дійсний член Асоціації хірургів ім. Н.І. Пирогова; член Європейського та Світового товариств пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів.
Слєсаренко Сергій Володимирович
Завідувач опіковим відділенням КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2», пластичний хірург «Клініка сімейної медицини» м Дніпропетровськ. Член кореспондент УАН по відділенню медико-біологічних наук; доктор медичних наук, професор. Член правління Української асоціації пластичних хірургів комбустіологів (УПЛАСКО); член президії Всеукраїнської Асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (ВАПРЕХ); член European Burns Association (EBA), Асоціації хірургів Укураїни, Асоціації антиейджинг, гендерної та превентивної медицини. Автор і співавтор 240 наукових робіт в спеціалізованих журналах і збірниках, 3 монографій та 2 підручників, та 21 винаходу, які захищені авторськими свідоцтвами — 10 і патентами України — 11. Трудова діяльність: В 1986 р. закінчив лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту за фахом лікар-хірург. (на теперішній час Дніпропетровська державна медична академія). З 1986 по 1988 рр. — Клінічна ординатура з хірургії. З 1988 по 2000 рр. лікар хірург комбустіолог опікового відділення, за сумісництвом загальний хірург ургентного хірургічного відділення. З 2000 року працює на посаді керівника Дніпропетровського центру термічної травми та пластичної хірургії (завідувач опіковим відділенням КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2»), за сумісництвом пластичний хірург «Клініка сімейної медицини» м Дніпропетровськ.
Слюсарєв Ілля Юрійович
ТОВ “КЛІНІКА ПЛАСТИЧНОЇ КОСМЕТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ”, завідувач відділеням хірургії. У 1990 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікувальний факультет. У 1993 році пройшов спеціалізацію з пластичної косметичної хірургії, з цього часу займається виключно естетичної та реконструктивної хірургією. За час роботи освоїв безліч передових методик в області пластичної хірургії в провідних клініках України, Франції, Німеччини, Росії, постійно виступає з доповідями на наукових конференціях і сімпозіумах.
Тімен Григорій Єлізарович
Завідувач дитячого відділення в Київському НДІ отоларингології ім. О.С.Коломійченка. Консультант лікувально-оздоровчого комплексу при Кабінеті міністрів України та багатьох інших лікувальних закладів. Керівник Українського дитячого слуховідновлюючого центру. Член президії Європейського товариства отоларингологів. Головний редактор журналу «Пластична та реконструктивна хірургія». Член редакційної колегії “Журналу вушних, носових і горлових хвороб”. Дійсний член міжнародної академії отоларингології — хірургії голови та шиї. Дійсний член Нью-Йоркської академії наук. Дійсний член академії наук національного прогресу України. Доктор мед. наук, професор, член-кор. АМН України, Заслужений діяч науки й техніки України. Автор більше 200 наукових публікацій, 5 монографій та довідників, 14 винаходів. Трудова діяльність: В 1960 році закінчив Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця. З 1960 по 1961 роки працював в Обухівській районній лікарні; З 1961 року по теперішній час працює в Київському НДІ отоларингології ім. О.С.Коломійченка.
Ткач Олег Сергійович
Завідувач відділенням пластичної хірургії Київського міського центру пластичної мікрохірургії та естетичної медицини «ЦЕРТУС». Асистент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика. Кандидат медичних наук. Національний секретар міжнародної асоціації естетичних пластичних хірургів (ISAPS) в Україні. Автор і співавтор понад 70 наукових праць опублікованих у періодичних профільних українських і зарубіжних журналах. Має 10 патентів України. Сертифікований член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (ВАПРЕХ). Член міжнародної конфедерації пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії (IPRAS). Член міжнародної асоціації пластичної регенеративної хірургії (ISPRES). Відповідальний секретар журналу пластична, реконструктивна та естетична хірургія. Пройшов спеціалізацію з пластичної хірургії на кафедрі комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Пластична хірургія обличчя, пластична хірургія молочних залоз, пластична хірургія тіла, пластична хірургія кінцівок.
Неодноразово стажувався та регулярно стажується за різними напрямками пластичної естетичної хірургії.
Усов Сергій Миколайович
Провідний пластичний хірург відділення косметології та пластичної хірургії медичного центру «Меділенд», м. Київ, кандидат медичних наук, доцент, хірург вищої категорії. У 1982 році закінчив Луганський державний медичний інститут зі спеціальності хірургія. З 1983 по 2014 роки працював в Луганському державному медичному університеті на кафедрі хірургії. Кандидат медичних наук з 1989 р., доцент кафедри хірургії з 2002 року, вища кваліфікаційна категорія лікаря хірурга. Автор 35 публікацій з пластичної хірургії. Дійсний член Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії (ISAPS) з 2009 р., Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ) з 2006 р., Українського товариства естетичної медицини (УТЕМ) з 2010 р., Української асоціації хірургів-герніологів з 2004 р. Учасник науково практичних форумів з пластичної хірургії в Україні, Росії, Греції, Бразилія, США, Канади, Бельгії, Швейцарії, Франції, Іспанії, Румунії та Німеччини. Практичний досвід у пластичній хірургії – 20 років. Основні напрямки роботи: естетична пластична хірургія, реконструктивна пластична хірургія, загальна хірургія. З 2014 року по теперішній час провідний пластичний хірург медичного центру «Меділенд», м. Київ.

Контакти

Адреса Асоціації:
02125 Київ, вул. Петра Запорожця, 26. Кафедра комбустіології та пластичної хірургії НМАПО ім. П.Л.Шупика, ВАПРЕХ;
Телефони:

Напишіть нам

   
Авторизація
*
*
Генерація паролю